14 Dec 2023
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023
CG Movementum
link icon

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund) คว้ารางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ประเภทองค์กร จากสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภาเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 11:00 น.


กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และขอมอบความสำเร็จนี้สู่ภาคีเครือข่ายทุกคน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันธรรมาภิบาลในภาคประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน


ในงานมอบรางวัลครั้งนี้ยังมีปาฐากถาจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย หัวข้อ ผู้นำ...ธรรมาภิบาล กล่าวว่าธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นระบบที่ทุกภาคส่วนต้องมี แรกเริ่มหลักธรรมาภิบาลมีทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน อันได้แก่ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม จริยธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.หลักสำนักรับผิดชอบ 6.หลักความคุ้มค่า แต่ถึงมีหลักการบริหารจัดการเช่นนี้แล้วก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ อาจเป็นเพราะยังต้องการอีก 1 หลักที่ก็สำคัญไม่แพ้กันคือ การปฏิบัติอย่างจริงใจ ก่อนหน้านี้เราปฏิบัติกันอย่างเกรงใจจนเกิดปัญหาตามมา และมองว่าการสร้างค่านิยมอันดีในเยาวชนยึดถือเป็นเรื่องดี อีกทั้งยังกล่าวถึงบทบาทของสื่อว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะสามารถสร้างค่านิยมระยะยาวในสังคมได้ ขอให้สื่อนำเสนอข่าวอย่างมีที่มาที่ไปให้ประชาชนได้ขบคิดต่อ410636112_761185382711976_8486521956972436835_n.jpg

ที่มา : เฟสบุ๊กสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย


AUTHOR
THAI CG Fund
THAI CG Fund
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างทันสมัย
PHOTOGRAPHER
THAI CG Fund
THAI CG Fund
สร้างพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ผ่านทุนสนับสนุนและเครือข่ายการทำงาน