29 Mar 2024
เพิ่มพลัง Change Makers ด้วยการเล่าเรื่องให้เป็น ‘ดาว’ พิชิตทุนด้วย STAR Model
เพิ่มพลัง Change Makers ด้วยการเล่าเรื่องให้เป็น ‘ดาว’ พิชิตทุนด้วย STAR Model
Hack Gov to the Growth
link icon

ติดกำลังคูณสองให้เพื่อนๆ Change Makers เครื่องมือสำคัญเพื่อพิชิตทุนสนับสุนนด้วยหลักการ STAR พร้อมเริ่มก้าวแรกของการตั้งคำถามว่า ‘ทำไม’ เราต้องแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ และปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาใครกันแน่ที่เรากำลังมุ่งแก้ไขอยู่


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund) ได้เกียรติรับเชิญจากงาน Good Society Day 2024 ภายใต้การร่วมจัดกับร้อยพลังเปลี่ยนประเทศและมูลนิธิเพื่อคนไทย บรรยายเชิงปฏิบัติการด้วยโจทย์ ‘Business Equipment’ สำหรับชาว Change Maker เพื่อสร้างทักษะการขอทุนแบบเร่งด่วน


สร้างเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด่านหนึ่งที่ต้องผ่านให้ได้คือการขอทุนสนับสนุน หรือนักลงทุนที่พยายามมองหาโอกาสใหม่ๆ ซึ่งเราต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการพูด Key Message ที่ต้องครบถ้วน และเห็นผลลัพธ์ทางสังคมภาพใหญ่ ทางทีม GovGrowth เอาเคล็ดลับมาฝากหลักการ The Golden Circle Screenshot 2567-03-28 at 22.35.41.png


Start with WHY? เราต้องเริ่มต้นด้วยคำถามว่า ‘ทำไม’

โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาสังคมที่หลากหลาย ย่อมมีปัญหาที่เราอยากแก้ไขเยอะแยะ แต่น้อยคนอาจจะละเลยการตั้งคำถามว่า ‘ทำไม’ เราต้องทำมันด้วยล่ะ ซึ่งในบางครั้งและหลายครั้งที่โครงการมักตั้งต้นด้วยการแก้ไขอะไร มากกว่าการตอบคำถามเพื่อเจาะลึกลงไปว่าเราทำไปทำไมกันนะ แล้วทำไมต้องเป็นเราไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

แนวคิดนี้ คือหลักการ the Golden Circle ถูกอธิบายโดยคุณ Simon Sinek เป็นหลักการสำคัญที่ทำให้บุคคลหรือองค์กรประสบความสำเร็จ โดยแบ่งเป็น 3 วงกลมหลักคือ

 1. Why (ทำไม) - จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือการรู้ว่าทำไมเราถึงทำสิ่งที่ทำ อะไรคือจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเรา มันเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจและเป้าหมายในระดับลึก
 2. How (อย่างไร) - เมื่อรู้ว่าทำไป ต้องรู้ต่อว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร เราจะใช้วิธีการ กระบวนการ หรือกลยุทธ์อะไรเพื่อทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้น
 3. What (อะไร) - สุดท้ายคือสิ่งที่เราทำหรือสร้างขึ้นมา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะได้รับ

Simon Sinek เสนอว่าองค์กรส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากการสื่อสารจากวงนอกสุด (What) เข้ามา แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจะเริ่มจากวงใน (Why)

และขยายออกไป เพราะการสื่อสารและดึงดูดลูกค้าด้วย Why จะสร้างความผูกพันทางอารมณ์และแรงบันดาลใจ มากกว่าการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว


TIJ_2435.jpg


สิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักพลาดกันมากที่สุด คือการตอบคำถามทางใจให้ชัดเจน 

การทำเช่นนี้เพื่อตั้งเป้าหมายความต้องการ ความสำเร็จ และวางแนวทางที่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของเรา เมื่อลองเรียบเรียงจากความคิดได้แล้ว เพื่อนๆ ตอบคำถามอีกครั้งว่า “ทำไมต้องเป็นเราเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ด้วยละ?”

 • มองหาปัญหาที่ท้าทาย
 • เข้าใจบริบท สาเหตุ
 • วิเคราะห์ผลกระทบ
 • ค้นหาแรงบันดาลใจ
 • เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณ


ลองไปตัวอย่างจาก IKEA ที่ใช้การสื่อสารเรื่อง WHY ที่เข้าถึงอารมณ์และความฝันของผู้คนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีบ้านที่อบอุ่นและใช้งานได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจของ IKEA ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ผ่านดีไซน์ที่ดี การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์การซื้อที่เหนือกว่าใคร สิ่งเหล่านี้นำมาสู่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้รับ และกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ IKEA เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมายาวนานนั่นเอง


Untitled Project.jpg


เล่าเรื่องให้เป็นดาว จัดลำดับความคิดด้วย STAR Model 

เมื่อเราสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเราถึงต้องทำหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เราสนใจ เราก็สามารถเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ตามหลักการ STAR Model หรือเทคนิค STAR ประกอบด้วย Situation (สถานการณ์), Task (งาน), Action (การดำเนินการ), Result (ผลลัพธ์) โดยเรามักใช้เทคนิคนี้ในการสัมภาษณ์งาน แต่จริงๆ ก็สามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนภาพรวมของโครงการได้เหมือนกัน แต่รู้หรือไม่ STAR มีวิธีการใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประยุกต์จากหลักการของ the Golden Circle ที่นำมา WHY > HOW > ACTION ด้วยแนวคิดหลักดังนี้


Screenshot 2567-03-28 at 22.36.18.png


 • Situation ต้องระบุปัญหา ความท้าทาย หรือเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงที่มาและความจำเป็นของโครงการ
 • Task ต้องกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุให้ชัดเจน วัดผลได้ มีกรอบระยะเวลาและท้าทายในระดับที่เหมาะสม
 • Action ต้องเล่ารายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ และกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการเพื่อบรรลุ Task อย่างครบถ้วน มีตรรกะ และน่าสนใจ รวมถึงอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย
 • Result ต้องสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้เห็นผลกระทบเชิงบวกที่มีนัยสำคัญ พร้อมยกตัวอย่างหรือหลักฐานประกอบ รวมถึงบทเรียนที่ได้รับด้วย
 • เชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 4 ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล Situation นำไปสู่ Task จากนั้น Action ตอบโจทย์ Task และนำไปสู่ Result ที่สมบูรณ์ สะท้อนถึงการแก้ปัญหาใน Situation ได้อย่างตรงจุด
 • ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เน้นผลงานและผลลัพธ์เป็นหลัก หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคหรือรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจำเนื้อหาสำคัญได้ง่าย


ตัวอย่างจากโครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำมาเรียบเรียงผ่านเทคนิค STAR


Screenshot 2567-03-28 at 22.36.41.png


อย่างไรก็ตาม STAR Model เป็นเพียงแค่เทคนิคหนึ่งสำหรับการเกลาความคิดเพื่อตกผลึกในประเด็นสำคัญ และช่วยเสริมให้การเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เพื่อนๆ Cahnge Maker สามารถนำไปใช้เป็นจุดเสริมให้การอธิบายโครงการมีความกระชับ ตรงประเด็น และเห็นภาพ เพราะผู้ดำเนินโครงการสามารถตอบคำถามของ WHY ที่มากกว่าคำว่า ‘ทำไม’ แต่เป็น ทำไม + แรงขับเคลื่อน,แรงบันดาลใจ ที่ช่วยให้การเรื่องเล่ามีมิติมากขึ้น ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจและจดจำได้

ทั้งนี้ ตัวของผู้พูด และบริบทแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพและน่าจดจำมากขึ้น เช่น การเตรียมการอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ ก่อนเริ่มนำเสนอ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการนำเสนอ การวางตัว จังหวะหายใจหรือการเน้นประโยคต่างๆ เพื่อสร้างความชัดเจนและจิตนการของผู้ฟัง


TIJ_2432.jpg


ขอบคุณภาพจากงาน Good Society Day 2024 ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เกลาความคิด Pitching ขอทุน”


AUTHOR
THAI CG Fund
THAI CG Fund
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างทันสมัย
PHOTOGRAPHER
THAI CG Fund
THAI CG Fund
สร้างพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ผ่านทุนสนับสนุนและเครือข่ายการทำงาน